Bibliotheek

Windpark Venray

Lering uit het verleden


2015 Onderzoek gemeente Venray

 • 23-1-2015 Oproep provincie Limburg aan gemeenten om mee te werken aan realisatie windturbines in de provincie Limburg
 • 09-04-2015 Adviesnota aan B en W - Onderwerp (On)mogelijkheden realisatie windturbines adhv bestaande ruimtelijke regelgeving - Besluit 21-4-2015:
  • Beoogd resultaat: In kaart hebben waar ruimtelijk gezien mogelijkheden liggen voor grote windturbines in de gemeente Venray aan de hand van de diverse ruimtelijke beperkingen.

   Informeren belanghebbenden over de mogelijkheden voor windturbines in de gemeente Venray.

  • Bijlagen:
   • Brief aan provincie Limburg
   • 2 kaarten (360m en 500m) met de ruimtelijke (on)mogelijkheden voor windturbines
  • Brief aan provincie Limburg:
   • Op basis van het onderzoek blijkt verder een beperkt aantal locaties geschikt te zijn voor incidentele solitaire opstellingen. Als we een groter windpark willen realiseren zullen we woningen moeten slopen of afwijken van de regelgeving. Dit ligt niet voor de hand. Daarnaast ligt er de motie van de gemeenteraad om (vooralsnog) geen windturbines in Venray toe te staan."
   • "Nu het onderzoek uitwijst dat er weinig mogelijkheden zijn voor grootschalige windenergie moeten we andere bronnen zoeken om onze doelstelling op het gebied van de opwekking van duurzame energie vorm te geven. We zullen ons maximaal inspannen om zonne-energie installaties in de gemeente te realiseren. Zo start binnenkort in samenwerking met de gemeente een collectieve inkoopcampagne voor zonnepanel2016 Amendement Motie Groen

O.a Onderzoek Cultureel Planbureau in opdracht Economische Zaken en Ministerie van Milieu :

  "geen positief rendement (business case) te behalen in Venray t.a.v. grote windturbines"