Vragen

Vragen in samenwerking met Belangengroep Leefbare Dorpen en Werkgroep Monitoring Hernieuwbare Energie Venray:

04-06-2021 Reactie op Rapport Verkenning Windpark Venray


Vragen vanuit leden werkgroep GroenGeijsteren:

02-03-2021 7 Minuten spreektijd tbv college van B&W en gemeenteraad Venray

23-02-2021 Brief aan college van B&W en fractievoorzitters gemeente Venray 2

19-02-2021 Brief aan gemeente Venray (19-03-2021 Antwoord gemeente Venray)

08-02-2021 Brief aan college van B&W en fractievoorzitters gemeente Venray

22-12-2020 Vragen aan Windpark Venray - Ontvangen reactie


Vragen en antwoorden op site Windpark Venray: